Um lög og lögfræði

Sigurður Líndal

Um lög og lögfræði

4.900,- / 3.920,-

Um lög og lögfræði

Sigurður Líndal

Í bók þessari er leitast við að skýra nokkur grundvallaratriði í lögskipan þjóðfélagsins með megináherslu á helstu réttarheimildir. Þau fræði sem hér er fjallað um og kalla má inngangsfræði, hafa þá sérstöðu að ná með einum eða öðrum hætti til allra sérgreina lögfræðinnar og hafa að auki náin tengsl við greinar utan hennar svo sem guðfræði, heimspeki, þar á meðal rökfræði, siðfræði og túlkunarfræði, við sagnfræði, félagsfræði, stjórnmálafræði og sálfræði og er þó engan veginn allt talið. Megináherslan er á gildandi lögskipun, en að auki er gerð grein fyrir sögulegum og stjórnspekilegum rótum hennar.

Kaflaheiti eru þessi: Grundvöllur laga, Réttarheimildir, Settur réttur, Kjarasamningar, Réttarvenja – venjuréttur, Fordæmi, Viðauki – um heimild dómstóla til að setja lög, Stjórnsýslufordæmi, Meginreglur laga og Eðli máls. Þetta er 2. útgáfa bókarinnar, lítillega endurskoðuð.

Um lög og lögfræði

4.900 kr.